ČI 220141

Lastnosti in področja uporabe:

Wc active gel ecco je učinkovito čistilno sredstvo za wc školjke in pisoarje z aktivnim podaljšanim delovanjem in osvežilnim vonjem ter vsebino dodatkov, ki učinkovito odstranijo vodni kamen in
ostalo umazanijo. Na voljo je v plastenki z vratom z enostaven nanos tudi na težje dostopna mesta. Pravilna uporaba in nanos omogočajo prihranek na času in energiji.

Pakiranje:

  • Plastenka 750 ml

Ključne lastnosti:

  • Kombinacija aktivnih sestavin
  • Čisti učinkovito
  • pH kislo

Prednosti:

  • Odlično odtrani vodni in urinski kamen
  • Prijetnega, osvežilnega vonja
  • Podaljšano delovanje

Opozorila: 

Vsebuje: alkoholi, C12-14, etoksilirani <2,5 EO, sulfati, natrijeve soli; L-( )-mlečna kislina; benzensulfonska kislina, C10-13 alkilni derivati, natrijeve soli
Nevarno: H318  Povzroča hude poškodbe oči. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P280  Nositi zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi; parfumi, konzervansi (Sodium Benzoate)

ghs07_w